REPORTAGE: Sjöbo – Ett demokratiskt föredöme?

Har Sveriges omvandling från etniskt homogent till mångkulturellt samhälle skett i rekordfart, utan offentlig debatt och utan folkligt mandat? Det menar ofta invandringskritiker, som brukar anföra att någon nationell folkomröstning aldrig ägt rum. På kommunal nivå är så dock inte fallet: i höst är det 35 år sedan den legendariska folkomröstningen i Sjöbo. Vad var upprinnelsen till denna krigsförklaring mot rådande invandringspolitik? Och hur kunde denna händelse i en skånsk landsbygdskommun leda till nationell politisk kris? Nya Tider kan nu, tack vare exklusiv tillgång till historiska dokument och vittnesmål, skildra en av svensk politiks mest uppseendeväckande händelser i en reportageserie om två delar.

Del 1: https://www.nyatider.nu/sjobo-ett-demokratiskt-foredome-del-1-av-2/
Del 2: https://www.nyatider.nu/sjobo-ett-demokratiskt-foredome-del-2-av-2/

🗞 Teckna en prenumeration på Nya Tider för att få tillgång till hela reportaget: https://www.nyatider.nu/kop/

Genom att prenumerera stödjer du Sveriges enda alternativmedia i pappersformat!