Upprustat försvar – verklighet eller tomma löften?

Försvarsberedningens rapport släpptes den 14 maj. Efter att de borgerliga partierna lämnat Försvarsberedningen saknas bred enighet i riksdagen. Inriktningen pekar trots splittringen på en omfattande upprustning. Nya Tiders Sanna Hill har talat med Mikael Jansson och Jeff Ahl, som satt i riksdagens försvarsutskott.