Jurist Henrik Johansson om rättsövergreppet på Jesper Johansson

Efter att reporter Jesper Johansson friats från misstankar om våldsamt motstånd kommenterar här Jur. kand. Henrik Johansson de märkliga omständigheter som omgärdar rättsprocessen mellan reportern och City Åklagarkammare. Henrik Johansson berättar hur han uppfattar att rättsprocessen omgärdats av flera orättvisor och tar upp hur City Åklagarkammare försvårat tillgänglighet av bevismaterial, hur åtal väcks trots att en fällande dom inte kunnat vara väntat sett till helheten av bevisning och mycket mer som han anser inte gått till på ett rättssäkert sätt.
I intervjun visas videomaterial som inledningsvis undanhölls försvaret och som inte åberopades av åklagare Richard Hoffman. Videomaterialet visades sedermera, trots detta upp i rättssalen av kammaråklagare efter att det kommit till åklagarens kännedom att försvaret ämnade visa upp filmupptagningen från polisens kroppskamera.