Personporträtt: Dan Park – konstnär eller kriminell?

För tredje gången döms gatukonstnären Dan Park för hets mot folkgrupp. Denna gång i en dom som borde bli mycket uppmärksammad då den sätter frågetecken kring konstnärers upphovsrätt till sina verk. Tidigare har Park fått sitta i häktet, men i november 2019 ska han för första gången avtjäna sitt straff i svenskt fängelse. Ska konstnärlig politisk satir i aktuella samhällsfrågor belönas med fängelsestraff? Kommentera gärna.

Bland Konstnärernas Riksorganisation (KRO) råder en talande tystnad kring hans fall, och då vi kontaktar representanter för organisationen för att fråga om de vill prioritera fallet på sin hemsida och i sin tidning Konstnären, så möts vi av ointresse och betraktas som hotfulla. Detta trots att KRO upprepade gånger har skrivit om hot om våld mot konstnärer på sin hemsida.

Vill du stödja Dan Park med ett bidrag och hjälpa honom att få en nystart efter avtjänad fängelsedom – skriv till kund@nyatider.nu